Prehľad zmien, ktoré sa stali na portáli MZ SR v období od 01.04.2020 do 09.09.2020 a vyhovujú zvoleným kritériám.

Nové rozhodnutia

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuATCÚčinná látkaŠÚKLSkrat. názov liekuID rozh.RozhodnutieTyp rozh.St.Automaticky načítaný výsledok
18945KONMinisterstvo zdravotníctva SR31.03.2020 10:14:20PrávoplatnýP01BA02Hydroxychlorochín14682Plaquenil...R 6390S08697-2020-OKC-18945.pdfR_KON1
18792KONMinisterstvo zdravotníctva SR16.06.2020 07:12:15VyzvanýA10BJ01, A10BJ06, A10BK03, ...Dapagliflozín, ...37395, 37397, 8851C, ...BYETTA, Forxiga, ...R 6429S09877-2020-OKC-KON 18792.pdfR_KON1
18226KONMinisterstvo zdravotníctva SR18.12.2019 15:15:55PrávoplatnýL01XC18Pembrolizumab0975CKEYTRUDA...R 6402S09877-2020-OKC-18226-Vyrovací rozdiel.pdfR_STOPS
18792KONMinisterstvo zdravotníctva SR16.06.2020 07:12:15VyzvanýA10BJ01, A10BJ06, A10BK03, ...Dapagliflozín, ...37395, 37397, 8851C, ...BYETTA, Forxiga, ...R 6489Rozhodnutie K506_N867_N874.pdfR_KON2zrušenie 1.st rozhodnutia a vrátenie 1.st orgánu
17934KONMinisterstvo zdravotníctva SR22.11.2019 12:12:25PrávoplatnýA02BC02, A03AA04, A03AX04, ...Abatacept, ...00046, 00049, 00109, ...0,9 % Chlorid, Abaktal, ...R 6546S12442-2020-OKC -17934.pdfR_KON1
18765KONMinisterstvo zdravotníctva SR05.03.2020 10:51:22PrávoplatnýL04AA26Belimumab5994C, 09504, 09505Benlysta...R 6538S12442-2020-OKC-18765_belimumab.pdfR_KON1
18764KONMinisterstvo zdravotníctva SR05.03.2020 10:45:46PrávoplatnýM01AH01, M01AB16Aceklofenak, ...9322C, 9614A, 7836A, ...Aceclofenac, Aclexa, ...R 6537S12442-2020-OKC-18764_aceklofenak_celekoxib.pdfR_KON1
18761KONMinisterstvo zdravotníctva SR05.03.2020 10:30:20PrávoplatnýN06AX12, N06AB10, N06AX21, ...Agomelatín, ...38038, 01173, 38041, ...AGOMED, Agomelatín, ...R 6536S12442-2020-OKC-18761_antidepresíva.pdfR_KON1
17934KONMinisterstvo zdravotníctva SR22.11.2019 12:12:25PrávoplatnýA02BC02, A03AA04, A03AX04, ...Abatacept, ...00046, 00049, 00109, ...0,9 % Chlorid, Abaktal, ...R 6593K516_N880_N882_N888_N890_N891_N893_N894_N895_N896ˇ.pdfR_KON2
19644KONMinisterstvo zdravotníctva SR21.07.2020 10:02:49PrávoplatnýA03AD02, A03BA01, A03BB01, ...Abatacept, ...02552, 00392, 00394, ...ABASAGLAR, Abraxane, ...R 6592S13028-2020-OKC-19644-zmena určenia referenčných skupín.pdfR_KON1
19449KONMinisterstvo zdravotníctva SR19.06.2020 12:19:07PrávoplatnýR03DX05, R03DX09Mepolizumab, ...68692, 68695, 2305D, ...Nucala, Xolair...R 6547S13028-2020-OKC-19449.pdfR_KON1