Ostatné zmeny

Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9665A1SZMEUrogyn B.V.26.10.2018 13:04:02VyzvanýXI1.3.2Suburetrálne plniace substancie ženskéP97511

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_2.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9693A1SZMEQMEDICS04.12.2018 11:09:24VyzvanýXB9.1.5.6Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie - nízkoprofilové (0.018) samoexpandovateľné P99188

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_1.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9740A1SZMNOscor Inc.27.12.2018 18:07:49VyzvanýXB14.25, 1Systém zavádzačov a vodičov pre transseptálnu punkciu P98720

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_9.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9732A1SZMNEndomagnetics Ltd.28.12.2018 09:56:55VyzvanýXH1Zdravotnícke pomôcky pre laparoskopické a miniinvazívne výkony, zdravotnícke pomôcky pre použitie v gastrointestinálnom trakte, zdravotnícke pomôcky pre onkochirurgiu P92390

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_13.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9747A1SZMELife Vascular Devices Biotech S.L.28.12.2018 14:04:48VyzvanýXB8.4.6Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - štandardné nízkoprofilové (0.014) PTA katétre P99085

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_13.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9745A1SZMELife Vascular Devices Biotech S.L.28.12.2018 14:06:50VyzvanýXB8.4.15Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - PTA katétre s liekom na povrchu (DEB) 0.018 P99083

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_13.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9748A1SZMELife Vascular Devices Biotech S.L.28.12.2018 14:15:49VyzvanýXB8.4.4Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie - štandardné nízkoprofilové (0.018) PTA katétre P99084

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_13.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9749A1SZMELife Vascular Devices Biotech S.L.28.12.2018 14:25:45VyzvanýXB14.20Katéter balónikový pre perkutánnu koronárnu intervenciu P97830

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_13.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9736A1SZMEphenox GmbH28.12.2018 14:35:05VyzvanýXB9.2.8Stentgrafty pre perkutánne rádiologické intervencie - flowdivertre P99089

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_24.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9751A1SZMEVolcano Corporation28.12.2018 15:15:23VyzvanýXB14.30Katéter pre intravaskulárnu sonografiu P96986

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_13.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9752A1SZMEVolcano Corporation28.12.2018 15:30:32VyzvanýXB14.30Katéter pre intravaskulárnu sonografiu P90431

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_13.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9753A1SZMEVolcano Atheromed Inc.28.12.2018 15:45:45VyzvanýXB14.45.7Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie - aterektomické katétre s príslušenstvom P97190

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_13.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9767A1SZMELIMA Corporate, spa31.12.2018 11:36:55VyzvanýXC1.5Hybridná TEP bedrového kĺbu keramika / keramika P20098, P20099, P20100, ...

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_1.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9768A1SZMEMedtronic, Inc.31.12.2018 12:53:07VyzvanýXA1.11Lumbálny katéter ku externej drenáži cerebrospinálnej tekutiny P93541

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_9.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9714A1SZMEKANEKA CORPORATION31.12.2018 14:28:37VyzvanýXB14.20Katéter balónikový pre perkutánnu koronárnu intervenciu P97928

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_4.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9715A1SZMEKANEKA CORPORATION31.12.2018 14:29:36VyzvanýXB14.20Katéter balónikový pre perkutánnu koronárnu intervenciu P97929

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_4.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9776A1SZMEMedicontur Medical Engineering Ltd.31.12.2018 17:53:34VyzvanýXF2.10.4Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická – foldovateľná hydrofilná, hydrofóbna s hranatým okrajom torická O97008

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_25.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9778A1SZMEMedicontur Medical Engineering Ltd.31.12.2018 18:40:12VyzvanýXF2.9.3Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická – foldovateľná hydrofilná s hranatým okrajom so žltým filtrom O97004

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_25.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9759A1SZMEARTHREX GmbH31.12.2018 19:18:15VyzvanýXC2.2Cementovaná unikondylárna TEP kolenného kĺbu P95136

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_9.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9758A1SZMEARTHREX GmbH31.12.2018 19:20:08VyzvanýXC2.2Cementovaná unikondylárna TEP kolenného kĺbu P95136

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_9.pdf05.02.2019


Zmeny týkajúce sa návrhu:

ID návrhuTyp návrhuNavrhovateľKonanie začaté odStav návrhuPodskupina ZP/ŠZMNázov podskupinyŠÚKL
9757A1SZMEJarvik Heart Inc.31.12.2018 20:25:54VyzvanýXB1.3Dlhodobý komorový podporný systém intrakorporálny P99277

Nová výzva na doplnenie návrhu

Názov súboruVytvorené
Výzva_24.pdf05.02.2019