eTool.sk® PREMIUM
99€ mesačne
eTool.sk® ŠTANDARD
79€ mesačne
eTool.sk® MINI
39€ mesačne
Neobmedzený počet
notifikačných nastavení
(súhrnné aj urgentné)

Neobmedzený počet
používateľských prístupov
v rámci jednej spoločnosti

1 používateľský prístuppre spoločnosť
Generovanie
reportu zmien

SMS notifikácie