Prihlásenie cez webové rozhranie s jednoduchým a prehľadným dizajnom. Na základe individuálnych nastavení sú zasielané emaily s prehľadom príslušných zmien - možnosť sledovať všetky zmeny na portáli MZ SR pre kategorizáciu dietetických potravín.

 • eTool.sk obsahuje dva typy notifikácií:
  • Súhrnné, ktoré sú zasielané v nastavenom čase, a obsahujú naraz viaceré zmeny v jednom emaily
  • Urgentné, ktoré sú zasielané okamžite v prípade nového návrhu, výzvy k návrhu, alebo oznamu MZ SR
 • Súhrnné notifikácie:
  • Detailný, ale zároveň prehľadný obsah v rámci 1 emailu bez zahltenia schránky (viď. ukážka)
  • Nastaviteľný čas odoslania emailu, jeden alebo viackrát denne
  • Filtrovanie na základe podskupiny DP, typu návrhu, alebo mena navrhovateľa
  • Neobmedzený počet nastavení, každé s neobmedzeným počtom emailov pre doručovanie
 • Urgentné notifikácie:
  • Sú určené len pre nové návrhy (vstup konkurencie, KON), zverejnenie všeobecného oznamu MZ SR, a zverejnenie výzvy (7 dňová lehota) s prípadnou informáciou o príprave výzvy, ešte pred jej zverejnením (keď je návrh v stave „Podpisovaná výzva“)
  • Odoslanie informácie garantujeme do 2 minút
  • Rovnaké možnosti filtrovania a nastavenia ako súhrnné notifikácie
 • Pre náročných klientov ponúkame prémiový balík obsahujúci:
  • Report zmien umožňujúci generovanie prehľadného HTML výstupu s prehľadom zmien, ktoré sa udiali na portáli MZ SR za zvolené obdobie
  • SMS notifikácie, ktoré Vás upozornia, keď Vám bol poslaný notifikačný email
 • Ukážky z praxe: