Štandardný balík eTool.sk®
390€ mesačne
Prémiový balík eTool.sk® PLUS
590€ mesačne
Neobmedzený počet
používateľských prístupov
v rámci jednej spoločnosti

Neobmedzený počet
notifikačných nastavení
(bez obmedzenia na ATC)

Automatické generovanie cenového
vyhodnotenia jedenkrát denne
(bez obmedzenia na ATC)

Online generovanie cenového vyhodnotenia
so simuláciami pre úhradové skupiny
(1./2./3. najnižšiu KC/ŠDL pri výpočte úhrady ZP za ŠDL) a pre kombinácie
100€ mesačne(všetky prístupy spoločnosti)

Export konaní a export údajov z ÚUC a ZKL
vo forme vhodnej pre vlastné analýzy
70€ mesačne(všetky prístupy spoločnosti)

Prioritné notifikácie
na zvolené konania
5€ mesačneza notifikáciu pre 1 návrh

notifikácie pre
10 návrhov za spol.
v cene balíka

Notifikácia aktivít MZSR, NIHO a poisťovní40€ mesačne(všetky prístupy spoločnosti)

Generovanie reportu zmien
za zvolené obdobie
40€ mesačne(všetky prístupy spoločnosti)

SMS notifikácie30€ mesačne(všetky prístupy spoločnosti)

Urgentná notifikácia
na vstup generika alebo biologicky
podobného lieku
30€ mesačne(všetky prístupy spoločnosti)