Prihlásenie cez webové rozhranie - prístup nie je obmedzený na počet používateľov, ani na počet ATC skupín - možnosť sledovať všetky zmeny na portáli a v celom zozname kategorizovaných liekov.

Dva moduly v rámci eTool.sk: