eTool.sk® modul spotreby NCZI predstavuje významný a užívatelsky veľmi priateľský nástroj na analýzu údajov o spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok na Slovensku.

Umožňuje získavanie užitočných informácií o spotrebách liekov a zdravotníckych pomôcok hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia vrátane nemocničných a voľno predajných liekov a generovanie rôznych reportov, podľa typu výdaja alebo diagnóz, prostredníctvom filtrov prispôsobených potrebám užívateľa ako aj stiahnutie kompletných údajov zverejnených Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) podľa typu výdaja.

Údaje podľa jednotlivých typov výdaja (z hlásení zdravotných poisťovní, verejných a ústavných lekární) o počte balení, sume úhrad a doplatkov v aplikácii eTool.sk® modul spotreby NCZI sú aktualizované kvartálne po ich zverejnení NCZI. Údaje podľa diagnózy (MKCH-10 klasifikácia chorôb), pohlavia poistenca a ATC skupiny, resp. ŠÚKL kódu lieku sú aktualizované raz ročne po ich zverejnení NCZI.

Výhody aplikácie eTool.sk modul spotreby NCZI:

 • Veľmi rýchle, jednoduché a pohodlné generovanie reportov do Excelu
 • Veľmi priateľská cena pre spoločnosť bez limitovania počtu užívateľských prístupov za spoločnosť
 • Report je pripravený na ďalšie analýzy
 • Automatické ukladanie reportov s rýchlou možnosťou ich úpravy alebo aktualizácie pre nové generovanie dát
 • Dlhodobá história spotrebných dát v jednej aplikácii: podľa typu výdaja od roku 2016 a podľa diagnóz od roku 2017
 • Zjednotenie názvov liekov a ATC kódov pri každej aktualizácii údajov
 • Mesačná aktualizácia názvov liekov a výrobcov podľa ŠÚKL
 • Možnosť generovania reportu v anglickom jazyku
 • Prídavné užitočné informácie: aktuálna cena maximálna cena výrobcu a hradenie podľa Zoznamu kategorizovaných liekov (aktuálna koncová cena, úhrada a doplatok)
 • Kompletná MKCH-10 a ATC klasifikácia, umožňujúca filtrovanie podľa rôznych úrovní
 • Možnosť generovania spotrieb zadaním referenčnej alebo úhradovej skupiny
 • Jednoduché prihlásenie cez webové rozhranie

Ukážky vygenerovaných reportov:

Video ukážka práce s údajmi pre ZP a ŠZM